Samme kvalitet og service – men under halv pris

Nette Hvam fra Herning skulle bruge gardiner til sit nye hus, men priserne i specialforretningerne kom noget bag på hende. Derfor bestilte hun i stedet Gardinbussen fra Debel på gardiner.foetex.dk. På billederne kan du se, hvordan hun fik professionel rådgivning, opmåling og montering for en pris langt under det halve af specialforretningerne - men samme kvalitet og service.