Konkurrencebetingelser og Privatlivspolitik for Valdes Jul konkurrence

Konkurrencebetingelser

Vind en Valdes Jul mulepose med samlealbum, samlekort, klistermærke, ulvebamse, gavekort til føtex og julegodter

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af føtex (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om en ”Valdes Jul mulepose med samlealbum, samlekort, klistermærke, ulvebamse, gavekort til føtex og julegodter” som udloddes i forbindelse med Valdes Jul – Skoves Vogter julekalender konkurrence. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra 1. december 2023 kl. 08 til 7. december kl. 20. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes én vinder fra hver butik – dog senest den 8. december kl.20.  

Den heldige vinder modtager en Valdes Jul mulepose med samlealbum, samlekort, klistermærke, ulvebamse, gavekort til føtex og julegodter. Præmien har en samlet værdi 800 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 1 præmie i 96 varehuse til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen findes ikke i føtex convenience varehuse: føtex food Østerbro, føtex food Esplanaden, føtex food Jagtvej, føtex food K. Bernikows G., føtex food Strandvejen, føtex food Krøyers Plads, føtex food Nørrebrogade, føtex food Sølvgade, føtex food Rolighedsvej, føtex food Gentofte, føtex food St. Kongensgade, føtex food Amagerbrogade og føtex food Matthæusgade. 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre føtex. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod føtex.

  1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgsmålet i din lokale føtex butik

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 7. december kl. 20 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

  1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret rigtigt på spørgsmålet. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 5 hverdage efter, at vinderen er blevet kontaktet af føtex, forbeholder føtex sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at føtex må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Præmien udleveres ved afhentning i den butik du har deltaget i konkurrencen.

  1. Afsluttende bestemmelser

føtex forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod føtex.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

føtex er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med TV 2.

Privatlivspolitik Valdes Jul-konkurrence

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
  • Administration af din relation til os

Vi foretager denne behandling, fordi det er nødvendigt, for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at kunne administrere og afholde konkurrencen for derved at brande og promovere os, jf. persondataforordningens art. 6(1)(f).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger om dig:

  • Navn og mail.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil en vinder er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.