10. FORTRYDELSESRET

Ifølge forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af varer købt online.

Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du sende en utvetydig meddelelse herom til foetex.dk inden udløbet af fortrydelsesfristen. Kontakt kundeservice på kundeservice@foetex.dk eller på 89 30 32 00

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal de omfattede varer uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter afgivelsen af meddelelsen om fortrydelsen til foetex.dk sendes tilbage til foetex.dk.

Du bærer selv omkostningerne forbundet med returneringen og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for pakker over 20 kg.: (f.eks. sofaer, legetårne, carporte eller brændetårne). Udgifterne til returnering af disse varer vil, igennem os, højest koste 910 kr. Vælger du selv at stå for returneringen, vil udgifterne til returnering af disse varer forventes højest at koste 5500 kr.

10.2 Varer undtaget fortrydelsesretten

  1. Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg

  2. Varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, herunder afskårne blomster og barrodsplanter,*

  3. Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

  4. Varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

  5. Plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på,

  6. Digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du dermed mister din fortrydelsesret.

  7. Levering af ydelser i form af transport af varer eller fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt.

*Ved køb af andre planter end de ovenfor nævnte anbefaler vi, at planterne opbevares forsvarligt i hele perioden indtil returnering. Når vi har fået planten retur, vil der blive foretaget en værdiansættelse af planten svarende til, hvad plantens handelsmæssige værdi er. Vurderer vi, at planten ikke længere har en handelsmæssig værdi fordi den er visnet, kan du ikke få penge retur.

Læs mere om betingelserne for fortrydelse i vores handelsbetingelser.