Arsinol

Arsinol træbeskyttelse dækkende 2,5 liter - stengrå

Med indhold af linolie og aktive stoffer
ARSINOL® DÆKKENDEDRYPFRI TRÆBESKYTTELSE MED GOD DÆKKEEVNEArsinol® dækkende er en dækkende træbeskyttelse med ...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

ARSINOL® DÆKKENDE
DRYPFRI TRÆBESKYTTELSE MED GOD DÆKKEEVNE

Arsinol® dækkende er en dækkende træbeskyttelse med en helt særlig geléagtig konsistens. Denne konsistens gør, at Arsinol® dækkende ikke drypper under påføring. Den geléagtige konsistens er meget nem at stryge ud på træet og Arsinol® dækkende fordeler sig flot.Arsinol® dækkende er tilsat farvepigmenter med stor lysægthed og dækkeevne.Arsinol® dækkende indeholder linolie og aktive stoffer, som hæmmer angreb af belægninger på malingsoverfladen. Behandling: Træværket rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Evt. belægninger fjernes med FAXE Terrasserens. Træet skal være helt tørt førArsinol® dækkende påføres. Nyt og meget tørt træ forbehandles med Arsinol® transparent, før der behandles med Arsinol® dækkende.Arbejd altid vådt-i-vådt, dvs. gør ét eller to brædder færdige i fuld længde, så undgår du synlige overlapninger.Murværk bør afdækkes grundigt, idet mursten virker stærkt sugende og pletter lader sig kun vanskeligt fjerne.

  • Rækkeevne: 8 m²/l

  • Tørretid : Berøringstør efter 6-8 timer ved 20°C og kan overmales efter ca. 24 timer

  • Påføring : Pensel, ufortyndet

  • Temperaturen skal være mellem 5°C og 25°C og relativ luftfugtig hed under 80%

  • Undgå påføring i direkte sollys

  • Rengøring af værktøj : Mineralsk terpentin


OBS! Er klumpet/geléagtig i konsistens og skal hverken omrøres eller fortyndes. Hvis der ligger lidt olie øverst i spanden, når du åbner den, kan du samle malingen igen ved at vende olien forsigtig ned i træbeskyttelsen.

Faremærkning

ADVARSEL: H226: Brandfarlig væske og damp. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Se mere