Arsinol

Arsinol træbeskyttelse transparent 2,5 liter - ludfarve

Indeholder planteolie og aktive stoffer
ARSINOL® TRANSPARENTTRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE TIL VEDHÆFTNING OG SLUTBEHANDLINGArsinol® transparent er en ge...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Dokumenter Specifikationer

Beskrivelse

ARSINOL® TRANSPARENT
TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE TIL VEDHÆFTNING OG SLUTBEHANDLING

Arsinol® transparent er en gennemsigtig træbeskyttelse, der kan bruges som vedhæftning og slutbehandling af træværk, hvor man ønsker at bevare synligheden af træets struktur. Produktet kan fås
med farvepigmenter, der fremhæver og bevarer træets originale glød. Pigmenterne danner desuden et nødvendigt og effektivt værn mod solens nedbrydende UV-stråling.

Arsinol® transparent indeholder aktive stoffer, som hæmmer angreb af belægninger på malingsoverfladen.

Arsinol® transparent skal omrøres før og under brug.

Behandling :
Træværket rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Evt. belægninger fjernes med FAXE Terrasserens. Træet skal være helt tørt, før Arsinol® transparent påføres. Arbejd altid vådt-i-vådt, dvs. gør ét eller to brædder færdige i fuld længde, så undgår du synlige overlapninger.
Murværk bør afdækkes grundigt, idet mursten virker stærkt sugende og pletter lader sig kun vanskeligt fjerne.

  • Rækkeevne : 12 m²/l

  • Tørretid : Berøringstør efter 6-8 timer ved 20°C og kan overmales efter ca. 24 timer

  • Påføring : Pensel, ufortyndet

  • Temperaturen skal være mellem 5° og 25°C og relativ luftfugtig hed under 80%

  • Undgå påføring i direkte sollys

  • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin


OBS: Den farveløse variant bruges kun til vedhæftning.

Faremærkning

FARE: H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Se mere