Arsinol

Arsinol træolie 2,5 liter - mahogni

Med indhold af planteolie og aktive stoffer
ARSINOL® TRÆOLIEPLEJE OG BESKYTTELSE AF HAVEMØBLER, TERRASSER OG FACADERArsinol® træolie er en planteolie-bas...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

ARSINOL® TRÆOLIE
PLEJE OG BESKYTTELSE AF HAVEMØBLER, TERRASSER OG FACADER

Arsinol® træolie er en planteolie-baseret pleje- og beskyttelsesolie til dine havemøbler af træ og til brædderne på terrassen og facaden.

Arsinol® træolie giver en vandafvisende overflade, som fremhæver træets naturlige struktur, farve og glød.

Arsinol® træolie trænger ned i træet og efterlader ikke en hinde eller fedtet overflade ved behandlingen.

Behandling:
Træværket rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Evt. belægninger fjernes med FAXE Terrasserens. Træet skal være helt tørt før Arsinol® træolie påføres.
Arbejd altid vådt-i-vådt, dvs. gør ét eller to brædder færdige i fuld længde, så undgår du synlige overlapninger.
Murværk bør afdækkes grundigt, idet mursten virker stærkt sugende og pletter lader sig kun vanskeligt fjerne.
Når træet bliver udtørret af vejr og vind og ikke længere er vandafvisende, bør man igen behandle med Arsinol® træolie.

  • Rækkeevne: 14 m²/l

  • Tørretid : Berøringstør efter ca. 2 timer ved 20°C, men skal tørre mindst 8 timer uden vand og fugtpåvirkning

  • Påføring: Med fnugfri klud eller pensel, ufortyndet

  • Temperaturen skal være mellem 5°C og 25°C. Efter 5-15 minutter tørres evt overskydende Arsinol® træolie af med en tør klud. Undgå påføring i direkte sollys

  • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin

Faremærkning

FARE: H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Se mere