FAXE

FAXE terrasseolie 2,5 liter - teak

Terrasseolie til grundbehandling og renovering
FAXE Terrasseolie til grundbehandling og renovering af træterrasser. FAXE Terrasseolie beskytter træet mod ti...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

FAXE Terrasseolie til grundbehandling og renovering af træterrasser. FAXE Terrasseolie beskytter træet mod tidlig ældning. Pigmenterne supplerer farven i træet og forhindrer en tidlig blegning, mens struktur og tegning i træet bevares. FAXE Terrasseolie har en effektiv UV-beskyttelse og er meget slidstærk. FAXE Terrasseolie er også velegnet tl havemøbler af træ.

Se datablad www.dgoffice.net/(S(df5fsorm5i5p3n3cn0ir4trp))/SDS_GetFile.aspx?SDSId=2793&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=6

Faremærkning

Ikke relevant: EUH208: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-<BR>3-on. Kan udløse en allergisk reaktion. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i relevant affaldsbeholder - se emballage.
Se mere