Tendens

Tendens loftmaling helmat 3 - hvid

Vandfortyndbar
Vandfortyndbar loftmaling af høj kvalitet med fremragende dækkeevne. Den helmatte overflade mindsker spejling...
Læs mere

-

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Vandfortyndbar loftmaling af høj kvalitet med fremragende dækkeevne. Den helmatte overflade mindsker spejlinger i loftet. Tåler normal vask efter 30 dage. Lugtsvag og fri for opløsningsmidler.

Indeklimamærket:
Indeklimamærkningen indebærer, at malingen har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer i luften. Det er din garanti for at produktet er fri for afgivelse af kemiske stoffer efter maksimalt 10 dage.

Toning:
Hvis du køber malingen i en fysisk Bilka butik, så kan vi tone den for dig i mere end 6000 forskellige farver.

Anvendelse:
Anvendes indendørs på lofter, hvor der ikke stilles særlige krav.

Forbehandling:
Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri. Snavsede og tidligere malede flader rengøres med malegrundrens og eftervaskes med rent vand. Smittende og sugende flader grundes med forankringsgrunder.

Påføring:
• Malerrulle
• Syntetisk pensel
• Airless sprøjte

Faremærkning

Ikke relevant: EUH208: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-<BR>3-on. Kan udløse en allergisk reaktion.
Se mere