Tendens

Tendens sokkelmaling 5 liter

Vejrbestandig og rengøringsvenlig
Sokkelmaling med en silkemat overflade er den ideelle afslutning på en nymalet facade.    God ...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Sokkelmaling med en silkemat overflade er den ideelle afslutning på en nymalet facade.

  •     God vejrbestandighed

  •     Rengøringsvenlig

  •     God dækkeevne

  •     Høj rækkeevne

  •     Lugt svag

  •     Fri for opløsningsmidler


Malingen er modstandsdygtig over for UV-stråler, røggasser, alkali og forsæbning, men er samtidig diffusionsåben så væggen kan ånde.

Anvendelse:
Malingen bør bruges på sokler af mineralsk materiale såsom, beton, murværk eller overflader, der tidligere er blevet malet med en vandbaseret maling. Bemærk dog at den ikke er egnet til elastiske overflader. Kan anvendes på let til normalt smudset overflade samt flader tidligere malede med vandbaseret maling.

Faremærkning

Ikke relevant: EUH208: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-<BR>3-on. Kan udløse en allergisk reaktion.
Se mere