Tendens

Tendens spærregrunder 0,75 liter

Vandfortyndbar
Tendens Spærregrunder er vandfortyndbar og isolerer mod bl.a. nikotin-, røg- og vandskjolder. Lugtsvag, fri f...
Læs mere

-

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Tendens Spærregrunder er vandfortyndbar og isolerer mod bl.a. nikotin-, røg- og vandskjolder. Lugtsvag, fri for opløsningsmidler.

Anvendes indendørs som spærrende grundmaling på træværk, vægge og lofter. På nyt træværk med knaster/harpiksudtræk anbefales det at pletgrunde 2 gange med knastlak for at hindre gulning af området.Se sikkerhedsdatablad

Faremærkning

Ikke relevant: EUH208: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-<BR>3-on. Kan udløse en allergisk reaktion.
Se mere