Konkurrencebetingelser og privatlivspolitik til konkurrencer på Facebook

Konkurrencebetingelser til konkurrencer på Facebook

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

DISSE BETINGELSER GÆLDER I DET OMFANG, DER IKKE ER ANGIVET NOGET SÆRLIGT I DEN KONKRETE KONKURRENCEANNONCE. DET VIL SIGE, AT DISSE BETINGELSER GÆLDER SAMMEN MED DEN KONKRETE ANNONCEARTIKEL.

LÆS DERFOR BEGGE GRUNDIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.
 

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af føtex (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører i den angivne periode, og vinderen trækkes på det angivne tidspunkt.

 

Der udloddes i konkurrencen  det angivne antal præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre føtex og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod føtex.

 

  1. Hvem kan deltage?

I de fleste tilfælde, kan kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, deltage i konkurrencen, med mindre andet er beskrevet. føtex forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du gøre som angivet i konkurrencen. 

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter tilmeldingsfristen er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Bilka kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i varehusene, pr. telefon, e-mail, post etc.

 

  1. Udvælgelse af vinder

Hvordan vinderen findes er forklaret ved den specifikke konkurrence. Hvordan vinderen kontaktes med henblik på udlevering af præmien, fremgår også af den specifikke konkurrence.

Har vinderen ikke svaret inden 21 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af føtex, forbeholder føtex sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at føtex må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. I forbindelse med afhentning af præmier kan føtex kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

Føtex forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen på såvel føtex.dk som andre medier, som føtex anvender.

 

  1. Afsluttende bestemmelser

føtex forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod føtex.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er føtexs ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

føtex er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, med mindre andet er angivet.

  1. Privatlivspolitik

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her samt læse de generelle konkurrencevilkår for føtex her.