føtex Plus Vilkår

I disse vilkår kan du læse om dine og vores rettigheder og forpligtelser i forhold til dit medlemskab af føtex Plus.

1. Om føtex Plus

2. Tilmelding

3. Salling Group Profil og Stamdata

4. Aktivering af medlemsfordele

5. Ændringer

6. Medlemsfordele

7. Opsigelse og udmelding

8. Misligholdelse

9. Sikkerhed og beskyttelse mod misbrug

10. Personoplysninger

11. Servicemeddelelser

12. Markedsføring

13. Kuponer (vouchers)

14. Indkøbsliste

15. Digital Kvittering

16. Tilfriskhedsgaranti

17. Kundesupport og klageadgang

18. Gældende lov

19. Gyldighed og ansvar

 

1. Om føtex Plus

1.1. føtex Plus er et app-baseret kundeprogram, hvor du som medlem kan få adgang til en række fordele, fx praktiske funktioner, særlige fordele, services, skarpe priser, konkurrencer m.m. (samlet ”Fordele”).

1.2.  Du kan hente appen i Google Play og App Store. Vilkårene for selve installationen af appen på din telefon fremgår der, hvor du downloader appen.

 

2. Tilmelding

2.1.  For at tilmelde dig og blive medlem af føtex Plus skal du være fyldt 18 år.

2.2  Medlemskabet er personligt og må ikke anvendes af andre personer, hverken i eller uden for din husstand. 

2.3  Når du tilmelder dig føtex Plus, indgår du en aftale med Salling Group A/S, CVR-nr. 35 95 47 16, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, e-mail: support@foetex.dk (i det følgende ”Salling Group” eller ”vi”).

2.4.  Det er gratis at oprette et medlemskab – du forpligter dig således ikke til at foretage køb. 

2.5.  For at kunne tilmelde dig føtex Plus, skal du installere appen og gennemføre oprettelsesprocessen, hvor du skal acceptere disse vilkår (i det følgende ”vilkår” eller ”Vilkår”) og Privatlivspolitikken for føtex Plus, der beskriver vores behandling af dine personoplysninger.

2.6.  For at fungere korrekt kræver appen, at du har en smartphone med adgang til Apple Store eller Google Play.

2.7  Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i vilkårene, herunder også eventuelle ændringer.

 

3. Salling Group Profil og Stamdata

3.1  Når du logger ind på føtex Plus sker det via din Salling Group Profil, dvs. profilen loginoplysninger fungerer som dit login til føtex Plus. Det er derfor en betingelse for at du kan bruge føtex Plus, at du først opretter en Salling Group Profil, medmindre du allerede har en i forvejen. Hvis du f.eks bruger BilkaToGo, har du allerede en Salling Group Profil. 

3.2  Du vil automatisk blive bedt om at oprette eller logge ind med din profil, når du tager føtex Plus i brug første gang. Der henvises også til profilbetingelserne, som du kan finde her.

3.3  Som led i tilmeldingen til føtex Plus vil du blive bedt om at afgive en række oplysninger. Dine login-oplysninger, dvs. din e-mailadresse og dit kodeord, de kontaktoplysninger som du indtaster, samt det unikke ID, der vil blive tilknyttet dit indtastede betalingskort (se også afsnit 4 om aktivering af medlemsfordele), vil alle udgøre stamdata i din Salling Group Profil (herefter ”Stamdata”). 

3.4  I forhold til behandlingen af Stamdata som en del af din profil henvises til privatlivspolitikken for profilen, som du kan finde her.

3.5  Vi vil også behandle dine Stamdata som led i din brug af føtex Plus i henhold til disse vilkår og privatlivspolitikken for føtex Plus. Dine Stamdata bliver dermed behandlet i to situationer – som en del af din Salling Group Profil og som en del af føtex Plus. Fordi Stamdata er en del af din Salling Group Profil, får du mulighed for at genbruge oplysningerne i andre Services, uden at du behøver at indtaste oplysningerne igen.

3.6  Logger du ind med en allerede eksisterende profil, vil du blive spurgt, om du ønsker at benytte dine eksisterende Stamdata til føtex Plus, eller du kan vælge at indtaste nye Stamdata helt eller delvist. Vær opmærksom på at dine indtastninger af Stamdata i føtex Plus vil overskrive dine eksisterende Stamdata i profilen helt eller delvist alt efter, hvad du indtaster. 

3.7  Udover Stamdata kan du blive bedt om at afgive en række yderligere oplysninger i føtex Plus appen - enten som led i oprettelsen af føtex Plus medlemskabet eller i forbindelse med brug af konkrete Fordele, som medlemskabet giver dig adgang til. Sådanne oplysninger vil udelukkende blive behandlet som en del af dit føtex Plus medlemskab. En undtagelse kan dog være, hvis du aktivt har samtykket til at dele og bruge oplysningerne med andre Services, hvor en eller flere af appens Fordele nu eller fremadrettet måtte give mulighed for dette. I så fald vil du under den konkrete Fordel blive oplyst om behandlingen af dine personoplysninger forbundet med delingen. 

 

4. Aktivering af medlemsfordele

4.1  Du kan aktivere dine medlemsfordele ved at identificere dig som medlem i vores butikker. Det kan du gøre ved at fremvise din medlemsstregkode i appen ved kassen eller ved at sætte et af dine tilknyttede betalingskort i betalingsterminalen. 

4.2  Du har mulighed for at indtaste dine kortoplysninger i føtex Plus appen. Det valgte kort vil herefter blive tildelt et unikt ID, således at kortet kan bruges til at identificere dig som medlem, når du handler i føtex. Der kan tilknyttes op til 5 kort til hvert medlemskab. Du behøver ikke betale med det betalingskort, du bruger til at identificere dit medlemskab men kan i stedet benytte medlemsstregkoden. Du kan til enhver tid skifte til et andet kort via appen.

4.3  Du kan bruge visse funktioner i appen uden at være registreret medlem af føtex Plus, fx læse føtex avisen, samt bruge prisscanner og indkøbsliste funktionen.

 

5. Ændringer

5.1  Salling Group forbeholder sig retten til at ændre vilkårene løbende. 

5.2  Ved væsentlige ændringer af vilkårene vil du modtage en varsling pr. e-mail senest 14 dage før ikrafttrædelse. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, har du altid mulighed for at melde dig ud af føtex Plus, inden de væsentlige ændringer træder i kraft. Se mere om udmelding i pkt. 7 nedenfor.

6.  Medlemsfordele

6.1  Din oprettelse af føtex Plus giver dig adgang til en række Fordele som nævnt i pkt. 1.1, som du løbende vil blive orienteret om og få mulighed for at bruge som en del af dit medlemskab.

6.2  De forskellige Fordele udbydes af enten Salling Group eller andre samarbejdspartnere, som Salling Group indgår aftale med. Det vil fremgå der, hvor du opretter eller bruger en Fordel, om den udbydes af Salling Group eller af samarbejdspartnere.

6.3  Salling Group tager forbehold for nedbrud på IT-systemer i butikkerne og på de platforme, hvor føtex Plus er tilgængeligt, der bevirker, at en eventuel Fordel, f.eks. din personlige pris, der ikke kan indløses. Eventuelt mistede Fordele kan ikke opnås med tilbagevirkende kraft. Du kan kontakte kundeservice via chatfunktionen i føtex Plus appen, hvis du har spørgsmål til dine Fordele.

6.4  Salling Group tager forbehold for udsolgte varer eller varemangel i øvrigt i butikkerne, fx hvor en vare, der ydes personlig pris på via en Fordel, er udsolgt, således at det ikke er muligt at benytte den personlige pris. Vi bestræber os selvfølgelig på, at dette ikke sker, men grundet vekslende kundestrøm, leverancetider fra leverandører, force majeure m.m. kan der forekomme varemangel.

 

7. Opsigelse og udmelding

7.1  Vi kan opsige dit medlemskab med 14 dages varsel.

7.2  Du kan til enhver tid og uden yderligere varsel melde dig ud af føtex Plus ved at gå ind på https://gdpr.sallinggroup.com. Her kan du bede om at få slettet dine personoplysninger og dermed dit medlemskab. Hvis du melder dig ud af føtex Plus ophører dit medlemskab inden for 30 dage, og du vil herefter ikke længere kunne logge ind på appen. 

7.3  Hvis du melder dig ud af føtex Plus mister du også de Fordele, du måtte have tilknyttet og evt. opsparet, herunder point, klip mv., under dit medlemskab pr. datoen hvor udmeldingen og dermed sletningen gennemføres. 

7.4  Hvis du melder dig ud, vil du fortsat kunne benytte de funktioner og Fordele i appen som ikke kræver, at du har registreret et medlemskab og er logget ind. 

7.5  Hvis du melder dig ud, vil dine personoplysninger tilknyttet dit medlemskab straks blive slettet med undtagelse af personoplysninger, som vi er retligt forpligtet til at opbevare i længere tid, eller personoplysninger som er en del af din Salling Group Profil.

7.6  Vær opmærksom på, at melder du dig ud af føtex Plus, vil du fortsat have:

  • En Salling Group Profil, medmindre du også samtidig sletter profilen. Vi henviser til profilbetingelserne, som du kan læse her. 
  • App’en på din telefon, der uden login giver dig adgang til fx føtex avisen, indkøbsliste og pris scanner, medmindre du også sletter appen.

7.7  Vi vil fortsat opbevare og behandle dine Stamdata og dit eventuelle betalingskort-ID da disse personoplysninger er en del af din Salling Group Profil. Vi gør dette, så du fortsat kan benytte andre af Salling Groups Services, hvor din profil er tilknyttet. Hvis du derfor heller ikke ønsker, at dine profiloplysninger fortsat behandles, skal du samtidig med udmeldelsen af føtex Plus også slette din profil. Se profilbetingelserne her i forhold til sletning af profilen.

 

8. Misligholdelse

8.1  Ved misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, forbeholder vi os retten til at slette dit medlemskab uden yderligere varsel. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå i manglende overholdelse af vilkårene, misbrug af medlemskabet eller dennes Fordele, personoplysninger eller data i øvrigt.

 

9. Sikkerhed og beskyttelse mod misbrug

9.1  Det er udelukkende den person, der har oprettet medlemskabet, der har adgang til og kontrol over føtex Plus medlemskabet. For at bevare kontrollen over medlemskabet og undgå at andre opnår adgang (hvilket kan indebære adgang til oplysninger om købshistorik), bør du ikke dele koden til din Salling Group Profil eller dine tilknyttede betalingskort med andre.

9.2  Du har selv ansvaret for at oplysningerne afgivet til Salling Group, herunder både på medlemskabet og profilen, er korrekte og opdaterede.

9.3  Du bør være særlig opmærksom i forhold til beskeder, der beder dig om at oplyse eller udlevere betalingskortoplysninger eller information om dit medlemskab eller din profil. Hvis du modtager sådanne beskeder, og du udleverer dine oplysninger, kan det resultere i identitetstyveri eller anden misbrug. Tilgå altid dine fortrolige medlems- og profiloplysninger ved at gå direkte til appen eller en hjemmeside, der understøtter medlemskabet eller profilen, og ikke gennem et hyperlink i en e-mail eller anden elektronisk besked, heller ikke selvom den ser officiel ud.

9.4  Vi kan deaktivere dit medlemskab for at beskytte dig, Salling Group eller vores samarbejdspartnere i tilfælde af sikkerhedshændelser, fx ved risiko for misbrug af dine personoplysninger, herunder identitetstyveri, eller anden svigagtig aktivitet. I så fald vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

  

10. Personoplysninger

10.1  Se Privatlivspolitikken for føtex Plus, som du har godkendt i forbindelse med din oprettelse af medlemskabet, og Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen.

 

11. Servicemeddelelser

11.1  Når du tilmelder dig føtex Plus indebærer dette, at vi løbende kan sende servicemeddelelser om nye funktioner, opdateringer, ændringer, driftsstatus og lign. vedrørende føtex Plus pr. e-mail, pr. telefon (herunder opkald og SMS) og/eller pr. brevpost. Informationen vil også være tilgængelig, når du logger ind i føtex Plus appen.

 

12. Markedsføring

12.1  Når du samtykker til oprettelse af føtex Plus medlemskabet, giver du samtidig samtykke til at modtage direkte markedsføring per e-mail, push-notifikationer og beskeder i app’en fra føtex (Salling Group A/S). Samtykket vil fremgå af samtykketeksten i app’en, hvor du opretter dit medlemskab af føtex Plus.

12.2  Vi sender bl.a. nyhedsbreve med udvalgte produkter, information om kampagner, events, konkurrencer, brugerundersøgelser, spørgeskemaer og spil, samt information om dit føtex Plus medlemskab, fx vejledning i, hvordan du får mest ud af dit medlemskab, information om besparelser opnået indtil videre, dine mest købte varer, mv. 

12.3  Henvendelser vil kun blive udsendt fra føtex.dk domænet. 

12.4  Det kan ske, at vi sender dig indhold med markedsføring og skarpe priser fra Salling Groups kæder (Salling, Bilka, Føtex, Netto, Flowr.dk, Carls Jr, Send&Hent, BR, Starbucks og Wupti.com) og Salling Groups 9 samarbejdspartnere. Læs mere om samarbejdspartnere og Salling Groups egne brands og produktsortiment herListen over samarbejdspartnere/brands vil løbende blive opdateret, dog kun inden for samme varekategorier, som er omfattet af samtykket.

12.5  Vi tilstræber altid at begrænse antallet af henvendelser, som forventeligt vil ligge mellem en og tre om ugen.

12.6  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit markedsføringssamtykke, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os. Tilbagekaldelse kan ske via appen, eller ved at klikke på afmeldingslinket (”unsubscribe” eller lign) i de modtagne mails med markedsføring, eller ved at kontakte kundeservice.

12.7  Du accepterer samtidig med samtykket, at dine kontaktoplysninger vil blive behandlet som anført i privatlivspolitikken for markedsføring, som du kan læse her.

  

13. Kuponer (vouchers)

13.1  Kuponer (vouchers) giver en fordel, fx en fordel, som kan anvendes ved køb af en eller flere varer i vores fysiske føtex-butikker. 

13.2  Kuponerne er personlige og kan kun anvendes af det føtex Plus medlem, der har modtaget kuponen i appen.

13.3  Medmindre andet er angivet kan kuponen anvendes i hele landet i de føtex-butikker, der fører samme varesortiment, som kuponen omfatter.

13.4  Kuponen skal aktiveres i appen inden købet af den omfattede vare for at kunne indløses i kassen. Som beskrevet ovenfor, kan vi via dit tilknyttede betalingskort verificere dit medlemskab i vores føtex butikker, og i den forbindelse vil eventuelle aktiverede kuponer bliver indløst, hvis betingelserne for anvendelsen af kuponen er opfyldt.

13.5  Bemærk, at kuponen kun er gældende i en begrænset periode i appen. Perioden vil fremgå af kuponen.

13.5  Du kan ikke bruge kuponer på varer med ”gul sky” (datovarer).

13.6  Der henvises til den konkrete kupon for information om gyldighedsperioden og eventuelle andre særlige vilkår for brugen af kuponen.

13.7  Efter udløbet af den periode, der er angivet på kuponen, bortfalder kuponen automatisk og vil ikke længere kunne ses, når du logger ind. 

 

14. Indkøbsliste

14.1  Med føtex Plus appen kan du gemme din indkøbsliste, så du altid har adgang til den på din enhed, f.eks. på din telefon.

14.2  Du kan dele indkøbslisten med andre føtex Plus medlemmer, hvorefter listen synkroniseres løbende, hvis du eller det andet medlem opdaterer listen.

14.3  Du kan sende en kopi af din indkøbsliste til en andre, herunder ikke-medlemmer via mail, sms osv.

14.4  Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udgåede produkter, og udsolgte varer, som tilføjes indkøbslisten. Salling Group er ikke bundet af de priser der fremgår af indkøbslisten. Salling Group er ikke ansvarlig for eventuel ændret eller mistet data, herunder som følge af andres adgang til indkøbslisten, hvor du har delt den via appen.

 

15. Digital Kvittering

15.1  Med Digital kvittering i føtexPlus app’en har du dine kvitteringer fra dine køb i føtex butikkerne liggende i ét år.

15.2  I Digital Kvittering vises dine besparelser som konsekvens af dit medlemskab, dvs. besparelser tilknyttet medlemskabet (Plus priser), personlige kuponner og stempelkort (månedlig akkumuleret sum og per kvittering). 

15.3  Vær opmærksom på, at der er nogle få oplysninger i den lovpligtige kvittering du måtte vælge at få udleveret nede i butikken eller digitalt (f.eks. via Storebox), som ikke fremgår af dine digitale kvitteringer i føtex Plus appen. Det ændrer ikke på, at vi accepterer din digitale kvittering i føtex Plus appen, hvis du f.eks. vil bruge den til at reklamere over en vare.

15.4  Vi gemmer en digital kopi af din rigtige kvittering i vores bogføringssystem til opfyldelse af bogføringslovgivningen. Læs mere om opbevaring af kvitteringer i Privatlivspolitikken for føtex Plus.

15.5  Salling Group er ikke ansvarlig for eventuelt mistede eller fejlagtigt slettede kvitteringer, herunder eventuelle økonomiske tab som følge af manglende kvittering ifm. reklamationer.

 

16. Tilfriskhedsgaranti

16.1  Vi stræber i Salling Group altid efter at vores varer lever op til dine forventninger. Skulle en vare alligevel lide af en mangel, giver føtex Plus appen dig en nem og hurtig måde at reklamere på, uden at du behøver at gå ned i butikken igen. Det kalder vi ’Tilfriskhedsgaranti’. Du bliver dermed bedre stillet end ved normal reklamation, da du blot skal sende et billede af varen og angive en årsag til reklamationen, hvorefter du kan få refunderet beløbet uden at skulle gå ned i butikken igen. 

16.2  Du skal blot gå ind i app’en og finde den digitale kvittering for det produkt, som du gerne vil reklamere over. Her kan du angive, at du ønsker at reklamere over produktet via Tilfriskhedsgaranti. Herefter vil du blive bedt om at tage et billede af produktet og beskrive baggrunden for reklamationen og sende dette til os via appen. Du vil få en besked med det samme i appen, om reklamationen kan godkendes og dermed få refunderet købsprisen via et digitalt ”gavekort” i appen, eller om du undtagelsesvist vil blive bedt om at foretage reklamationen på normal vis i en af vores føtex butikker. 

De nærmere vilkår for gavekortet vil fremgå af det konkrete gavekort i appen.

16.3  Når du afslutter Tilfriskhedsgaranti-processen og dermed tager imod gavekortet, anses dette køberetligt som fuld og endelig afgørelse af din reklamationssag vedrørende de omfattede varer. Du kan således ikke efterfølgende reklamere over eller i øvrigt gøre yderligere krav gældende vedrørende de omfattede varer.

16.4  Du kan kun benytte Tilfriskhedsgaranti på varer som er købt med et registreret betalingskort. For andre varer må vi henvise dig til at reklamere på normal vis i butikken.

16.5  Hvis du har betalt flaskepant eller lign. i forbindelse dit køb af varen, kan vi desværre ikke refundere dette beløb, da dette kræver, at vi får varen retur. Du kan selvfølgelig aflevere varen i en af vores butikker og få panten retur på normal vis.

16.6  Tilfriskhedsgaranti kan kun anvendes på fødevarer. Det vil fremgå af appen, når du vælger en konkret vare på din kvittering, om Tilfriskhedsgaranti finder anvendelse på den pågældende varetype. 

16.7  Tilfriskhedsgaranti kan anvendes på en omfattet vare i op til 5 dage efter købet af varen.

16.8  Du kan kun anvende Tilfriskhedsgaranti én gang for den samme vare.

16.9  Hvis der er ekstraordinære omstændigheder forbundet med din reklamation af en vare (fremmedlegemer i varen, personskade, sygdom eller lign.), henviser vi dig til at kontakte din lokale føtex eller ringe til kundeservice, da Tilfriskhedsgaranti kun kan anvendes til at få varens købspris refunderet.

16.10  Vi tager forbehold for trykfejl og datafejl ved udstedelse af gavekort via Tilfriskhedsgaranti, og vi forbeholder os retten til at korrigere fejl, herunder forkerte beløb, i kvitteringer, Tilfriskhedsgaranti-processen og på gavekort.

 

17. Kundesupport og klageadgang

17.1  Med chat-funktionen i føtex Plus appen, kan du altid hurtigt skrive til vores kundeservice direkte fra appen, hvis du har spørgsmål eller klager.

17.2  Når du anvender chatten vil vi behandle dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for kundeservice i Salling Group, som du kan læse her. Vi frabeder os at modtage følsomme personoplysninger af enhver art, herunder oplysninger om race og etnicitet, politisk, religiøs og filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbred, og seksuel orientering.

17.3  Vi bestræber os altid på at besvare din henvendelse via chatten hurtigst muligt.

17.4  Du kan anvende chatten i kundeservices normale åbningstid, som er alle dage fra kl. 8-20. Hvis du anvender chatten udenfor åbningstiden, vil der blive oprettet en sag og kundeservice vil vende tilbage hurtigst muligt på den mailadresse, som du har oplyst.

 

18. Gældende lov

18.1  Disse betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

18.2  Betingelserne begrænser ikke eventuelle ufravigelige forbrugerrettigheder.

 

19. Gyldighed og ansvar

19.1  Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse vilkår findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

19.2  Salling Group er ikke ansvarlig for nedbrud på IT-systemer i butikkerne og i forhold til føtex Plus, der medfører at en eventuel Fordel, herunder en personlig fordel eller pris ikke kan anvendes. Eventuelle mistede Fordele kan ikke opnås med tilbagevirkende kraft. Kontakt Kundeservice, hvis du har spørgsmål vedrørende dine eventuelle Fordele.