Støt barnets sproglige udvikling. "Mor," "Far" - og alle de andre første ord

Dit barn forstår nu rigtig mange ord og snakker måske endda en smule allerede. Heldigvis er der flere ting, du selv kan gøre for at støtte dit barns sproglige udvikling.

Dit barn forstår nu rigtig mange ord, og måske er dit barn også begyndt at sige ord selv. Man siger at omkring 16 måneders alderen, vil halvdelen af alle danske børn have sagt deres første ord eller deres første dyrelyd. Netop dyrelyde som ”vov-vov”, ”miav” og ”muuuh” er lette for barnet at forstå og lette at gengive.

Som forælder tænker du måske ikke over det, men når du taler med dit barn, så vil du sandsynligvis tale lidt ”overdrevent”. Du siger ikke bare ”bamse”, som du ville sige det til en voksen, men siger f.eks. ”kan du finde baaammse” og på den måde hjælper du dit barn til at forstå ordet bamse og forstå, hvad du gerne vil have barnet til. Og det er rigtig godt. Det er lettere for dit barn at lære sproget, når du på denne måde præciserer enkelte ord.

Dit barn vil naturligt kunne have svært ved at udtale visse bogstaver eller lyde. Det er f.eks. lettere at sige ord, der begynder med ”b” og ”m”, end det er at sige ord, der begynder med ”f”, ”s” og ”v”. Derfor vil nogle børn også helt naturligt sige ”bar” i stedet for ”far”. Selvom far er et svært ord, og ”b” er sværere at sige end ”m”, så viser undersøgelser dog, at børn ofte siger far, før de siger mor. Nogle mener dog, at det afhænger meget af, hvem der taler mest. Hvis mor taler mere med barnet end far gør, vil barnet naturligt nævne ordet ”far” flere gange f.eks. ”der er far”, ”skal du over til far?”, ”far hjælper dig” osv.

Gode rettesnore når du taler med børn

Det er vigtigt, at du ikke retter på dit barn. Selvom dit barn siger en lyd forkert, så er det vigtigt, at du viser barnet, at du forstår det. Det er med til at bibeholde lysten til at tale, at dit barn ikke bliver irettesat. I stedet for at rette på barnet, så gentag ordet rigtigt, så barnet hører, at du forstår hvad barnet fortæller, men samtidig også hører, hvordan ordet skal udtales. Så når dit barn f.eks. siger ”bar?” og på den måde f.eks. spørger ”hvor er far?”, så kan du sige ”Far er på arbejde”, ”Far kommer igen”.

Pres heller ikke dit barn til at sige bestemte ting. Det kan være at sige ”Kan du sige mor?”, ”Kan du sige bedste?”, ”Kan du sige…?”.  Inddrag i stedet dit barn i de dagligdagsting i hverdagen og sæt ord på – og prøver dit barn at sige nogle af dine ord, så gentag dem. Det kan være, at du f.eks. giver dit barn mælk, og du siger ”se, her er mælk”, når du hælder mælken op. Dit barn siger måske ”mæ”, og du svarer ”ja, det er mælk”, ”mmm mælken smager godt”, ”dejlig kold mælk”. På den måde hører barnet ordet mælk gentaget flere gange.

Når du taler med dit barn, så brug en levende stemme, lad din stemme have rytme og melodi. Læg tryk på nogle af dine ord. Syng også sange, sig forskellige rim og remser. Jo mere levende en stemme du bruger, jo mere varieret stemmeleje du har, jo mere spændende er du at høre på, og jo mere vil dit barn naturligt interessere sig for dit sprog, og hvad du siger. Det vil gøre kommunikationen bedre imellem jer, og dit barns sprog vil styrkes.

 

Kærlig hilsen

Helen Lyng Hansen
NetSundhedsplejerske.dk