Er I børnehaveklar?

Det kan være svært for jeres barn at starte i børnehave. Barnet vil være en af de yngste, og dit barn føler sig måske usikker i forhold til de ældre børn. Og det kan, naturligt nok, kræve lidt mere energi af dit barn.

I en børnehave vil børnene ofte være mindre afhængige af de voksne, og stille og roligt vil dit barn skulle lære at være mere selvhjulpen. Måske har dit barn allerede smidt bleen, måske er I ikke nået dertil endnu, men i børnehaven vil dit barn stille og roligt skulle lære at gå på toilettet. Dit barn skal også øve sig i selv at tage jakke af og på. Ligesom dit barn selv skal kunne tage sko og støvler af og på. Det kan hjælpe at vælge tøj uden for mange knapper, ligesom sko med velcro-lukning ofte er en fordel.

Det forventes, at dit barn hjælper lidt til – at barnet f.eks. selv lægger sin madkasse ind i køleskabet og finder den frem, når det er spisetid. Det vil være rigtig fint, hvis dit barn også har små gøremål derhjemme, at dit barn f.eks. er med til at dække bord, lægge vasketøj sammen og rydde op.

Jeres barn vil bruge en stor del af dagen på at lege, og gennem leg udvikler barnet masser af sociale færdigheder. Jeres barn vil ofte også begynde at nyde, hvis legekammerater kan komme med hjem. Det er dejligt at mødes hjemme privat og lære hinanden at kende uden for børnehaven. Mange børn begynder i denne alder at lege rollelege og børn bruger hinanden meget mere i deres lege, end du har oplevet tidligere. Vær derfor åben og positiv overfor nye kammerater og vær klar til legeaftaler. Læg dog helst legeaftaler i weekenden, da din 3 årige godt kan være for træt i hverdagen.

En udfordrende og spændende tid

Det kan være svært for jeres barn at starte i børnehave. Barnet vil være en af de yngste, og dit barn føler sig måske usikker i forhold til de ældre børn. Dit barn kan også rent fysisk have svært ved altid at følge med, hvilket man naturligvis kan blive rigtig ked af, når man ikke er mere end knap 3 år gammel. Alt vil ofte være nyt – selvom huset kan være det samme, så er der mange nye børn og voksne at forholde sig til. Rutinerne kan også være vidt forskellige fra det, dit barn kender fra tidligere. Det betyder, at dit barn bruger rigtig mange ressourcer på at finde ud af at være det nye sted – og naturligt derfor kan blive ekstra træt, mangle overskud og være ked af det, når I kommer hjem. Ikke nødvendigvis fordi dit barn ikke har det godt i børnehaven, men fordi dit barn er træt.

Giv derfor dit barn tid til at falde helt til. For nogle børn går der få dage til uger, for andre børn tager det måneder, før barnet helt har vænnet sig til at være i børnehave. Tal med pædagogerne om, hvordan du synes dit barn trives og om, hvordan I fælles kan støtte dit barn, så barnet oplever hverdagen i børnehaven så rar og tryg som muligt.

Nogle gange kan det være en god idé at give barnet kortere dage. Det kan også være dejligt for dig at hente på lidt forskellige tidspunkter, fordi det giver dig en idé om, hvad dit barn laver og hvordan dit barn trives, hvis du ser barnet i forskellige situationer – leg på legeplads, leg indenfor, når dit barn spiser osv.

Nyd børnehavealderen. Fra dit barn er 3-6 år sker der bare en enorm udvikling - både kropsligt, verbalt, psykologisk og socialt. Børnehaveårene er en enestående periode.
 

Kærlig hilsen

Helen Lyng Hansen
NetSundhedsplejerske.dk