Snart 1 år: Her er, hvad der sker lige nu for barnet

Af sted det går – når først din dreng eller pige knækker koden og begynder at gå, så kan du være sikker på, at dit barn kommer langt omkring. Dit barn udvikler sig dog ikke kun grovmotorisk, også hånd- og fingerfærdighederne øves, ligesom sproget og kommunikationen udvikles mere og mere.

Det at dit barn begynder at gå mere og mere rundt på egen hånd betyder, at det nu kan være en god idé at sikkerhedstjekke hjemmet igen. Dit barn kan nu strække sig og nå højere, og når først dit barn mestrer at gå rundt, og får bedre og bedre balance, så vil det ofte også begynde at klatre op og vil derfor måske pludselig sidde betydeligt højere end du troede var muligt. Vær derfor opmærksom på at fjerne ting, som kan være farlige for dit barn at nå og vær opmærksom på, at der måske er behov for at sikre f.eks. vinduer. Dit barns hoved er forholdsvist tungt i forhold til kroppen og det betyder, at dit barn let kan få overbalance og falde – også ud af et vindue.

Bor I med altan, bør dit barn aldrig være på altanen alene og det bør sikres, at barnet ikke selv er i stand til at åbne døren. Rækværket rundt om altanen skal være mindst 120 cm højt, og er der tremmer, bør disse være lodrette med max 12 cm. mellemrum. Har altanen vandrette planker, kan barnet klatre op på disse og klatre ud over kanten.  

Barnet øver sig i de første ord

I et års alderen vil de fleste børn øve sig i at sige de første ord, og det er vigtigt, at du ikke retter på dit barn, når han eller hun forsøger at sige sine forskellige ord. Lyt i stedet og prøv om du forstår, hvad barnet forsøger at sige. Gentag gerne, så barnet hører, at du forstår det og også hører, hvordan ordet siges rigtigt. For børn i denne alder kan et enkelt ord godt betyde en hel sætning, så når barnet f.eks. siger ”mad”, så kan det godt betyde ”jeg er sulten”, eller ”jeg er tørstig”.  

Dit barn begynder også at kunne afkode dine intentioner. Barnet begynder f.eks. at forstå, hvad det betyder, hvis du siger ”kom” eller ”nu skal du have skiftet ble” eller ”er du tørstig?”. Dit barn begynder således at forstå mere end det enkelte ord, barnet begynder at forstå meningen med det du siger.

I denne alder begynder mange børn også at pege og forskningen viser, at der er to måder at pege på. Barnet kan pege for at sige ”gi mig” og søger derfor din hjælp til at nå det, som barnet ikke selv kan få fat i. Eller barnet kan pege for at sige ”se her” eller spørge ”hvad er det” og har derfor her behov for, at du lytter, ser det og sætter ord på f.eks. ”ja, det er en …”.

Barnet vil spise selv

Dit barn vil i denne alder ofte også rigtig gerne spise selv og vil meget gerne styre sine måltider selv – det er vigtigt at anerkende dette og give dit barn mulighed for at øve sig. Øvelse gør mester, også selvom det grisser en del i begyndelsen. Barnet spiser ofte stadig med fingrene, og mestrer nu fint pincetgreb, så små rosiner og lignende spises med tommel og pegefinger og uden problemer pilles op af æsken. Det går også ofte godt med en gaffel, og senere mestrer dit barn så også at kunne spise med en ske. Dit barn kan nu også drikke af en kop uden at spilde alt for meget.  

Knus, kram og danse sammen

Med en 1årig, som er motorisk godt i gang og som undersøger verden mere og mere på egen hånd, så kan kropskontakten godt blive glemt. Det er dog vigtigt, at du og dit barn stadig husker at knuse og kramme, og dit barn kan godt have brug for lidt ekstra fysisk kontakt og nærhed netop fordi det bevæger sig så meget rundt. Nogle gange kommer dit barn hen til dig, rækker armene op, har brug for at blive løftet op og få et kram, og er derefter så parat til at bevæge sig videre ud i verden igen.

Syng sange sammen med dit barn, og lyt også til musik, som I kan danse og bevæge jer til. Det er rigtig dejligt for børn at bruge kroppen ved at danse og rokke til musik og det er en stor glæde, hvis I kan gøre det sammen. Dit barn vil i denne alder ofte også nyde at slå på tromme, rasle med maracas, spille på xylofon eller babyklaver eller lignende musikinstrumenter.
 

Kærlig hilsen

Helen Lyng Hansen
Netsundhedsplejerske.dk