Din guide: Fejlfinding af elcykel

Har du problemer med din elcykel? Som det er med al muligt teknik her i verden, kan en elcykel gå i stykker eller volde problemer. Nogle problemer er mere alvorlige end andre, men i nogle tilfælde kan du være heldig selv at kunne løse dem. 

For at kunne løse problemerne er du dog først og fremmest nødt til at finde frem til dem. Det hjælper vi dig med her. For hvad betyder de forskellige signaler, du kan få fra din elcykel? Få svaret og hjælp til fejlfinding af netop elcykler lige herunder.

Sådan opdager du, hvis din elcykel har fejl

De fleste elcykler er udstyret således, at de kan kommunikere med dig. Eller “med dig” er måske så meget sagt, men de kan give signal til dig, hvis noget er galt. Er der opstået en fejl på din elcykel, vil den sidste lampe ved batteriindikatoren begynde at blinke. Dette er et sikkert tegn på, at noget er galt. 

Det er som regel tegn på, at der er opstået en fejl i det elektriske system. Det betyder desværre i de fleste tilfælde, at motoren på din elcykel ikke starter, før du har udbedret fejlen. Hvordan du så finder frem til fejlen, kan du blive klogere på herunder. 

Hvis der ikke er lys i displayet og dermed ingen fejlmeldinger, er det selve displayet, den kan være gal med. Her skal du tjekke, om alle ledningen sidder som de skal og er i den rette forfatning. Hvis du ikke umiddelbart kan finde årsagen til, at displayet ikke lyser, skal du kontakte forhandleren af din elcykel. 

Sådan kan du finde frem til fejlen på din elcykel

På elcyklens display kan du blive ledt imod fejlen. Displayet vil nemlig blinke på en særlig måde afhængigt af hvilken fejl, der er tale om. 

Som sagt er der tale om en fejl med displayet, hvis det er slukket og ikke reagerer. Der kan være fejl inde i selve displayet, der kan være fejl med kablerne, eller også kan der være brud eller et kabel, som ikke sidder ordentligt i. Her kan du med fordel trække forsigtigt i kablerne og se, om de sidder, som de skal.

Hvis der er lys i displayet, er det altså ikke der, du finder problemet. Hvis du derimod får to blink fra displayet, er der tale om en fejl på motoren. Det kan du være heldig, at du selv kan løse, hvis du undersøger stikket på forgaflen. Sidder det ikke rigtigt i, kan du udbedre dette og se, om det løser problemet. 

Noget, du til gengæld ikke kan klare selv, er, hvis der er fejl på controlleren eller displayet. Hvis du får tre blink, er der fejl i controlleren, og fire blink betyder fejl i displayet. Her er desværre ikke andre muligheder, end at du skal have udskiftet controller eller display.

Får du otte blink, er det batterispændingen, der er forkert. Det kan du måske løse ved at lade dit batteri op igen eller se, om laderen er defekt. 

Gå din elcykel igennem, inden du kontakter salgsstedet

Det er altid bedst, at du går din elcykel igennem, inden du kontakter salgsstedet. Udover de nævnte problemer, kan der være uheld eller være andre forhold, som gør, at din elcykel opfører sig, som om der er noget galt, uden der behøver at være noget som helst. 

Sørg altid for, at du har tjekket, om der er løse forbindelser ved motorstikkene. Det kan betyde, at motoren ikke får den fornødne strøm og dermed ikke kan levere kraften til din cykel.

Helt banalt kan det også betyde, at batteriet ikke er skubbet godt nok ind. Det kan også være skubbet ind, men du kan have glemt at låse op for det. 

Noget, som du ikke kan få at vide af din elcykel, er, hvis din cykel mangler luft. Det står ingen steder på displayet, men det dræner batteriet hurtigere, og derfor kan du nogle gange løse problemet ved at pumpe din cykel.

Hvis ikke noget af ovenstående har hjulpet, skal du kontakte salgsstedet for din elcykel.